Llibres > Espiritualitat

La oración, camino de amor

Jacques Philippe

Rialp

Madrid, 2014

152 pág.

image-807c55e774b7ab4b8f1c16b8b8d9c7cfJacques Philippe, en una entrevista a Temes d’Avui (núm. 42) afirmava: «la qüestió de fons és la de trobar una nova vitalitat de la fe, a través d’una trobada personal amb Crist. A aquest efecte, tota la comunitat cristiana, com ja va dir Joan Pau II en la Novo Millenio Ineunte (núm. 33), ha de ser abans de res una escola d’oració. La renovació de l’Església no pot procedir més que d’una renovació de l’oració que fa possible una experiència personal amb Déu. No pot existir una trobada profunda amb Crist sense una vida d’oració fidel i perseverant». En aquest nou llibre que acaba de publicar, torna a tractar el tema de l’oració.

Abans havia escrit una altra obra, específicament sobre l’oració: Temps per a Déu, però, com justifica en la Introducció, «m’he sentit impulsat recentment a redactar aquest llibret, pensant que podria ajudar alguns a perseverar en el camí de l’oració personal, o a emprendre aquest camí». Amb aquest nou llibre, vol oferir orientacions per assegurar la perseverança i la fecunditat de la vida d’oració.

Els títols dels capítols que componen l’obra són indicatius: Els motius de l’oració, les condicions de l’oració per donar fruit, la presència de Déu, els consells pràctics per a l’oració personal i, finalment, l’oració d’intercessió.

Els dos primers capítols són els que justifiquen l’obra. Quan algú s’enfronta a l’aventura de fer oració mental, sobretot, s’ha de convèncer de la necessitat de no deixar-la, de perseverar-hi, per més temptacions que se li presentin en aquest sentit. També veure’n el fruit, adonar-se que l’oració serveix, l’ajudarà en aquesta constància.

En el capítol dedicat a la presència de Déu, es tracta la difícil qüestió teològica de la presència de Déu en el món. Déu, transcendent al món, s’hi troba molt present i li dóna l’ésser. Per a la vida d’oració, interessa la presència en la paraula de Déu i en els altres. També és d’interès la relació de la presència amb l’amor.

Quant als consells pràctics per a l’oració personal, s’adverteix que no hi ha una tècnica per fer l’oració. Cadascun té la seva manera, i ha de descobrir la manera de dirigir-se al Senyor. L’autor proposa uns consells que faciliten la seva manera d’orar, però deixant plena llibertat de seguir-los o no.

En l’últim capítol, s’adverteix que el tipus més propi d’oració és l’adoració i la lloança. Però això no treu que es pugui fer oració de petició. Sobretot, perquè és aquesta la voluntat de Déu: que demanem el que necessitem: «demaneu i se us donarà, busqueu i trobareu, truqueu i se us obrirà» (Mt 7, 7). Al Senyor li agrada que demanem perquè té previst donar-nos molts dons a través de la nostra petició humil i confiada.

Els llibres de Jacques Philippe fan un gran bé a un nombre cada vegada més gran de persones. Els ajuden en la vida espiritual, i formen com un terreny molt ben preparat sobre el qual es pot desenvolupar la planta de l’oració. Es recomanable a tot tipus de persones, ja que la seva lectura és molt gratificant i difícil de deixar una vegada començada.

 Joaquim González-Llanos

Tornar a la revista nº48-49

Valora aquest llibre

Fitxa tècnica

 • Títol:
 • Autor:
 • Editorial:
 • Idioma:
 • Pàgines:
 • Any:
 • Títol original:
 • Qualificació: (Valoració)
 • 01 setembre 2014
 • Joaquín González-Llanos
 • Espiritualitat

Comparteix aquesta entrada