Llibres > Espiritualitat

La paraula celebrada

image-682f25304e930ebdab78b2128cf9ddf4La Paraula celebrada

Núria Calduch-Benages

Dossiers CPL, 132

Barcelona, 2014

493 pàg.

El llibre recull els comentaris exegètics de cada una de les lectures que es llegeixen els diumenges i festes, així com les de les festes de precepte del Propi dels Sants, seguint l’Any litúrgic. L’autora va preparar aquestes notes per tal de ser publicades en els fulls de la Missa Dominical del Centre de Pastoral Litúrgica, entre els anys 2010-2013. En aquest volum les presenta convenientment ordenades, ampliades i completades.

La finalitat del llibre és oferir als lectors una base de coneixement que els permeti interpretar d’una manera adequada la Sagrada Escriptura. En general, els comentaris estan centrats en l’explicació del contingut dels textos bíblics, encara que Calduch anota també, quan ho troba necessari, alguna qüestió filològica o històrico-crítica per donar a conèixer millor el sentit d’algunes paraules o el context dels fets. Destacar també l’encert de l’autora a incloure algunes referències a l’estil i els temes principals de cada llibre bíblic. Així, a mida que avança en la lectura, el lector coneix millor cadascun del profetes, evangelistes, etc.

Tanmateix, si hom només llegeix els comentaris difícilment arribarà a copsar el seu significat. Caldrà llegir, primer, el text bíblic i, després, el comentari. D’aquesta manera, el lector podrà aprofundir més en el sentit de les lectures, aplicar-lo a la seva vida personal, treure’n conclusions, etc. Així, doncs, no és un llibre per llegir tot seguit, sinó per meditar, juntament amb les lectures bíbliques.

L’autora té en compte els principis fonamentals de l’hermenèutica bíblica, especialment el de la unitat de la Sagrada Escriptura. Moltes vegades mostra com hi ha esdeveniments, nocions o personatges de l’Antic Testament que tenen el seu acompliment en el Nou; i alhora queda clar que el Nou Testament no es pot comprendre sense l’Antic.

Calduch sap combinar el comentari científic propi del mètode historicocrític, amb l’actualització dels textos. Si bé és cert que, llevat de poques ocasiones, no fa aplicacions a la vida cristiana, en canvi en tot moment traspua un missatge fonamental, que «les Escriptures no sols són indispensables per comprendre el misteri de la vida i de la mort de Crist, sinó que, a més, són font de força i consol per a la pròpia vida» (p. 21). És a dir, que la Paraula de Déu, i potser encara més la Paraula que es proclama en les celebracions eucarístiques, parlen a qui les escolta. No són documents del passat, sinó llum i aliment per a la vida del cristià d’avui.

L’autora és doctora en Sagrada Escriptura i professora a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Va participar com a experta en el Sínode de la Paraula de Déu en la vida i la missió de l’Església, celebrat a Roma l’any 2008. Recentment, ha estat nomenada membre de la Pontifícia Comissió Bíblica amb altres dues exegetes. En aquest llibre, sap transmetre els seus coneixements de manera propera i senzilla, deixant que sigui el text bíblic qui interpel·li els lectors de forma personal, directament.

Glòria Heras

Tornar a la revista nº50

Valora aquest llibre

Fitxa tècnica

 • Títol:
 • Autor:
 • Editorial:
 • Idioma:
 • Pàgines:
 • Any:
 • Títol original:
 • Qualificació: (Valoració)
 • 25 novembre 2014
 • Glòria Heras
 • Espiritualitat

Comparteix aquesta entrada