Llibres > Espiritualitat

Sagrada Biblia. Biblia escolar

Texto Bíblico de la Versión Oficial de la Conferencia Episcopal Española

Editorial Casals

Barcelona, 2014

1.248 pàg.

 

Editorial Casals acaba de publicar una nova edició de la Sagrada Escriptura, una Bíblia escolar. El text de referència que utilitza és la versió oficial en castellà de la Conferència Episcopal Espanyola. Es tracta d’una edició de tapa rústica amb abundants apartats que enriqueixen la comprensió del text i la correcta situació històrica en el corresponent marc espacial i temporal. Aquesta ressenya es limitarà als aspectes didàctics i històrics; no ens toca aquí entrar als comentaris teològics, com ara els enfocaments escripturístics, morals o litúrgics.

En els dos primers apartats, Introducció Llibres de la Bíblia (p. 11-15), s’hi resumeix la doctrina de la fe que fa referència a la transmissió de la Revelació a través de la Sagrada Escriptura, i la seva relació amb la Tradició. Per dur a terme aquesta tasca, utilitza directament referències implícites al Catecisme de l’Església Catòlica i al seu Compendi. Tot seguit, ofereix, de manera sintètica i clara, una explicació de com llegir aquesta edició (p. 18) i una taula completa de com citar les Sagrades Escriptures (p. 19). Proposa, per exemple, dues mides de lletra del text bíblic: una de gran per als alumnes de primària i secundària, i una altra de petita per als de batxillerat i adults; d’aquesta manera, els alumnes més joves es podran saltar, si és el cas, la lectura de molts textos.

Un dels apartats més extensos és l’Atlas històric i geogràfic, amb nombrosos esquemes generals i cronològics, i els mapes geogràfics corresponents (p. 21-63). Hi destaquen uns dibuixos en tres dimensions de la ciutat de Jerusalem i del Temple. També cal remarcar un mapa conceptual dels Dotze Apòstols i un altre dels Evangelistes. Les gràfiques, els dibuixos i els esquemes que fan referència a la vida de Jesucrist són molt complets, i permeten sintetitzar correctament el pas històric i cronològic de Crist per la terra. L’apartat es clou amb els mapes clàssics dels viatges de sant Pau, un esquema cronològic de la història de l’Església i un suggerent mapa de l’expansió del cristianisme al llarg dels segles.

Ben poca cosa podríem dir dels comentaris del text sagrat. Si les notes podrien semblar insuficients, no és pas menys cert que augmentar-ne la quantitat i l’extensió comportaria també un increment notable del nombre de pàgines. Una cosa semblant podríem afirmar pel que fa a la mida de la lletra, que demanarà a alguns professors que facin servir les ulleres indicades, però, al capdavall, ¿no és això una qüestió ja tòpica? L’extensió de la Bíblia és la que és, i no s’ha de reduir pas. Per tant, si un vol tenir una versió de tota la Bíblia en un sol volum, la mida del text i el gruix del llibre ens semblen, en aquest cas, prou adequats.

Al final del text pròpiament bíblic (p. 65-1.195), se n’hi afegeixen alguns altres, uns apartats complets que porten els títols de Bíblia i vida (p. 1.209-1.216) i Bíblia i pregària (1.217-1.224), i que són molt suggeridors: abasten la doctrina cristiana, és a dir, el camí del cristià, els manaments per arribar a la plenitud de l’amor, allò que cal creure, i els mitjans que s’han de fer servir per assolir la santificació; l’oració i els sagraments queden referenciats esquemàticament a textos sagrats escollits, sense deixar de banda els elements litúrgics corresponents, que apareixen, seguidament, a l’apartat Bíblia i cicle litúrgic (p. 1.225-1.232). Per tant, es converteix en una eina didàctica molt útil per fonamentar tota la doctrina en el text sagrat. Finalment, hi trobem un interessant recorregut cultural i artístic, a través de la literatura, la música, les arts plàstiques i el cinema, que complementa l’important paper transversal i interdisciplinari de la Bíblia (p. 1.233-1.246). S’hi podria afegir que el volum també disposa d’una útil cinta per marcar el punt de lectura.

Tots aquests apartats poden suggerir als professors de religió nombroses i diverses activitats pedagògiques que facilitin la comprensió geogràfica, històrica i religiosa d’aquesta matèria. Com que la Bíblia hauria de ser, per les seves característiques, un instrument central en aquesta assignatura, tots els esforços que es facin en aquest sentit són importants. El professor o els responsables docents hauran de decidir, segons el seu parer, si és convenient fer-la servir a l’aula; és a dir, si serà més adient que cada alumne tingui una Bíblia escolar o si, a causa de la mida, serà millor disposar d’uns quants exemplars per a cada aula, departament o cicle educatiu.

Finalment, cal felicitar l’editorial per l’esforç que ha fet en l’elaboració d’aquest material excel·lent, amb molts mapes i esquemes de colors, i a un preu realment competitiu i assequible.

Miquel Freixa

Tornar a la revista nº50

Valora aquest llibre

Fitxa tècnica

 • Títol:
 • Autor:
 • Editorial:
 • Idioma:
 • Pàgines:
 • Any:
 • Títol original:
 • Qualificació: (Valoració)
 • 19 novembre 2014
 • Miquel Freixa
 • Espiritualitat

Comparteix aquesta entrada