Portada > Recomanats

Santa Teresa de Jesús, ‘Libro de la vida’

Edició, estudi i notes de Fidel Sebastián Mediavilla

Madrid, Real Academia Española –

Barcelona, Galaxia Gutenberg

Círculo de Lectores, 2014

800 pàg.

image-5887472040c74382c8f26ed604f85f68El Libro de la vida de santa Teresa de Jesús és una obra autobiogràfica de la Santa, ben coneguda en la literatura espiritual. És també una joia de la literatura cristiana. Aquesta edició, molt acurada, ha estat inclosa en la col·lecció “Biblioteca Clásica”, de la Real Academia Española. El responsable de l’edició, les notes i els estudis és el filòleg Fidel Sebastián Mediavilla. El llibre mostra la intimitat de santa Teresa, així com l’ambient espiritual i social de l’època, juntament amb la cultura i els costums de la Castella del segle XVI.

L’autor de l’edició és especialista en la puntuació del Segle d’Or espanyol, i ha estudiat i publicat monografies sobre la puntuació en les primeres edicions del QuijoteLa Celestina, el LazarilloGuzmán de Alfarache, així com en fray Luis de León i santa Teresa. Abans de treballar en aquest llibre, el Dr. Sebastián va demostrar que la puntuació de l’edició princeps de Los libros de la madre Teresa de Jesús, preparada per fray Luis i impresa al taller de Guillermo Foquel, a Salamanca, l’any 1588, va ser, de fet, puntuada –és prou sabut que santa Teresa gairebé no feia servir mai cap ratlla obliqua, si no era per passar, molt de tant en tant, d’una qüestió a una altra– pel personal de la impremta: corrector, amanuense de la còpia en net, i caixistes. El resultat no va ser precisament gaire bo.

El cas és que les edicions posteriors, influïdes pel prestigi de l’edició princeps i deixant de banda el material autògraf de la Santa –dipositat a la Biblioteca de l’Escorial des de 1592–, van seguir-ne la puntuació, tot i que, com passa sovint quan hom es troba amb un text amb deficiències d’aquesta mena, s’hi anaven introduint esmenes (i també algunes errades noves). Segons l’editor, no eren pas poques les frases que no acabaven de fer sentit perquè semblaven mutilades o perquè presentaven incongruències en les necessàries concordances sintàctiques... Els editors moderns, a partir de finals del segle XIX, de tant en tant, hi anaven inserint notes a peu de pàgina, en les quals feien advertiments diversos sobre les badades de l’autora, que es presentaven, així, com a causa d’aquestes imperfeccions.

La revisió a fons de la puntuació del Libro de la vida, feta acarant les edicions anteriors amb la reproducció fidel del manuscrit (edició facsímil de Tomás Álvarez, 1999), ha permès a Fidel Sebastián identificar –i resoldre– errates que s’havien transmès, sense interrupció, des de l’edició princeps. Un ús més abundant de puntuació intermèdia (punt i coma i dos punts) i de signes de parèntesis, juntament amb la referència en nota a peu de pàgina per aclarir les nombroses el·lipsis, facilita al lector la comprensió del sentit literal del text sense haver de tornar enrere.

Expressions i usos lingüístics que, amb un excés de gosadia, s’anaven indicant com a col·loquialismes, són reivindicats com a propis d’una llengua castissa, que refusa els academicismes, tan habituals en escriptors contemporanis seus, com ara Cervantes o l’autor del Lazarillo o tota una plèiade de soldats que escriuen les seves guerres. Això s’ha pogut dur a terme gràcies al fet de disposar, avui en dia, d’eficaços i documentats bancs de dades i cercadors electrònics, que han facilitat a l’editor la tasca de trobar passatges paral·lels.

S’agraeix, també, la remissió que es fa en tots els casos als llocs de la Bíblia que la santa cita de memòria i als llocs que esmenta, ben sovint, i que pertanyen al llibre mateix, a través de les fórmules habituals: «como ya he dicho», «como diré», «como diré después»...

El llibre inclou anotacions que aclareixen i ajuden el lector a comprendre els aspectes filològics, històrics, culturals i espirituals que plantegen els diversos passatges comentats. També inclou un apartat de notes complementàries i un aparat crític, en el qual l’expert i l’erudit trobaran informació abundant i una bibliografia actualitzada.

Els estudis que acompanyen l’edició posen al dia l’estat de les recerques sobre els diversos camps en què incideix la vida i l’obra de santa Teresa: biografia, crítica històrica i literària, pensament, espiritualitat, fonts literàries i estil, ortografia, història del text i les seves edicions anteriors...

Una selecció d’Apèndixs reprodueix íntegres els documents que se citen nominalment o parcialment a les notes, i dos Apèndixs més, l’un onomàstic i l’altre de notes, faciliten les consultes del lector i/o estudiós.

Al capdavall, doncs, una edició excel·lent que ha d’agradar als estudiosos de la llengua, però que, sens dubte, també facilitarà la lectura als qui busquin aliment espiritual en santa Teresa. 

Domènec Melé

Tornar a la revista nº50

Valora aquest llibre

Fitxa tècnica

 • Títol:
 • Autor:
 • Editorial:
 • Idioma:
 • Pàgines:
 • Any:
 • Títol original:
 • Qualificació: (Valoració)
 • 14 novembre 2014
 • Domènec Melé
 • Recomanats

Comparteix aquesta entrada