Llibres > Història, Biografia

L'Església, la Societat i Barcelona: Temes d'una conversa del cardenal Martínez Sistach amb el periodista Jordi Piquer

La col·laboració de sengles periodistes amb dos Pontífexs romans —Vittorio Messori amb Joan Pau II, que és a l'origen de Travessant el llindar de l'esperança, i Peter Seewald amb Benet XVI que l'acompanya en Déu i el món o La Sal de la terra— seran vistes per alguns lectors de l'obra que ara examinem, Un cardenal es confessa. Converses amb el periodista Jordi Piquer Quintana, com una referència que pot haver estat útil per a la seva preparació.

La llarga experiència professional de Jordi Piquer i la completa coneixença del tema i de la persona amb qui parla —el que ha estat el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach— han fet possible que aquest llibre sigui el que és i que sigui un bon retrat del personatge i de la seva riquesa interior i una il·lustració de la seva participació en aquells sectors de la vida pública en els quals li ha tocat per voler de Déu realitzar la seva funció.

Pensem de manera particular en la seva vàlua com a jurista i teòleg, en la seva presència personal en el Concili Vaticà II, la seva tasca de pastor com a bisbe i arquebisbe: a Tortosa, Tarragona i Barcelona, i com a cardenal en diversos organismes de la Cúria romana, especialment al més alt Tribunal, el de la Signatura Apostòlica, sense oblidar les anades a diversos continents per a ser investit doctor honoris causa en diverses universitats o la participació en la temàtica de la pastoral de les grans ciutats.


Un important Pròleg del cardenal Gianfranco Ravasi, president del Consell Pontifici de la Cultura, demostra que no solament ha entès les coses que l'autor ha dit de manera expressa, sinó les que ha insinuat sobre la història, la cultura, les possibilitats de desenvolupament humà dels àmbits que es descriuen, i es pot considerar com una prova de la seguretat que un lector amb interès i capacitat per comprendre aquests temes, també en copsarà el missatge.

És això una mostra del fet que el llibre ha de trobar no solament els lectors captius als qui afecten de la vora els temes que ja coneixen d'alguna manera, sinó que no s'ha d'escapar a d'altres, qualificats, la dimensió universal de la major part del contingut del llibre. I així s'entén que el cardenal arquebisbe, amb el seu amor entranyable a la seva ciutat i arxidiòcesi, i al seu país, i amb el coneixement del tarannà i dels valors de la seva gent, hagi tingut una resposta positiva a les invitacions a diverses col·laboracions romanes a Barcelona, i molt particularment per a la vinguda del papa Benet XVI el novembre de 2010 a Barcelona amb el fet històric de la dedicació del temple de la Sagrada Família, i de la visita a l'Hospital del Nen Déu. Es va produir la possibilitat que els catalans sentissin coses que van arribar-los al cor o unes consideracions magnífiques sobre la Bellesa, en aquell àmbit de la Sagrada Família, en el qual l'arquitecte Antoni Gaudí ha plasmat en pedra els diversos llibres de Déu: el de la creació, el de la seva paraula o el de la litúrgia.


De vegades hom intenta fer un bon resum del contingut d'un llibre, que pot en certa manera suplir o anticipar el profit d'una lectura detallada, però en aquest cas no ho voldria pas intentar, ja que hi ha d'haver un ampli sector de públic, que té especials motius per a llegir-lo directament, amb interès, amicalment, i amb gust. En tinc prou de dir que s'hi troba el que hi ha d'haver.

No deixen de ressonar-hi els noms d'aquelles persones que s'hi poden buscar raonablement, però també d'altres en què s'hi reflecteix l'estima que s'han guanyat, de l'autor, i del seu entorn. Permeteu-me esmentar-ne uns pocs: un Josep Maria Rovira Belloso –a qui m'agrada de col·locar-lo en els llocs de preferència en els rànquings mundials dels teòlegs i malauradament traspassat fa pocs dies–, un Salvador Pié-Ninot, que en les seves classes sembla tenir el do de la paraula –es coneix que és fill de mestres– i un Pere Tena, mestre de liturgistes.


Un cardenal es confessa
Converses amb el periodista Jordi Piquer Quintana

Lluís Martínez Sistach
Proa
Barcelona, 2017
267 pàg.
En castellà editat per Planeta Testimonio

Comentat pel Dr Ferran Blasi Birbe

Valora aquest llibre

Fitxa tècnica

 • Títol:
 • Autor:
 • Editorial: Proa / Planeta Testimonio
 • Idioma:
 • Pàgines: 267
 • Any: 2017
 • Títol original:
 • Qualificació: (Valoració)
 • 20 juny 2018
 • Lluís Martínez Sistach
 • Història, Biografia

Comparteix aquesta entrada